S&S Designing Concept
การออกแบบโครงการ ให้กลมกลืนกับธรรมชาติ


S&S Sukhumvit มีแนวคิดในการออกแบบโครงการ ที่เน้นการสร้างความเขียวชอุ่มให้กับการอยู่อาศัยด้วยหลากหลายพันธุ์ไม้ใหญ่ ก่อให้เกิดความสงบ ร่มรื่น ตอบรับรูปแบบการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ภายในสิ่งแวดล้อมที่ให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและสามารถใช้ชีวิตเมืองที่แตกต่างได้อย่างกลมกลืน พร้อมความโดดเด่นของรูปทรง องค์ประกอบที่ลงตัวของผังอาคารทั้งสองที่เสริมแต่งความสดชื่นด้วยสวนธรรมชาติ เกิดเป็นภาพสะท้อนของความเป็น Eco Living อย่างแท้จริง